detailed plucking tutorial ng version ni Noel Cabangon ng Kahit Maputi Na Ang Buhok Ko #teamkaTIPA #guitarplucking #Kahitmaputinaangbuhokko Order Pareng Don Shirts 👕 available na sa http://shirtly.ph/parengdon subscribe➜https://www.youtube.com/channel/UCkvlztyYGV01Cwc9BChT0Wg?sub_confirmation=1 🔴 Tagalog Beginner Basic Guitar Tutorials (Paano Mag Gitara) https://www.youtube.com/playlist?list=PL6Jh1enZFtuz3zQPB-Ac-FjwB-QM-_gLL Mga Idol…